Uniwersytet Wrocławski  |  Instytut Archeologii |  Wydział NHiP |  Biblioteka Uniwersytecka

Muzeum „DOM ARCHEOLOGÓW” zostało powołane 1 kwietnia 2005 roku, jako jeden z oddziałów Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego siedziba mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Koszarowej 3, bud. 28 we Wrocławiu.

Powstanie muzeum związane było z potrzebami dydaktycznymi oraz troską o zabytki archeologiczne pozyskiwane podczas badań wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii. Porządkowane i inwentaryzowane w muzeum zabytki, jako zbiory archeologiczne są wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu muzealnictwa dla studentów archeologii.

Od samego początku swojej działalności muzeum służy również celom wystawienniczym i popularyzatorskim. Tematyczne wystawy czasowe przygotowywane są zazwyczaj na okoliczność szczególnych wydarzeń organizowanych przez Instytut, jak na przykład konferencje naukowe. W ramach dorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki organizowane są warsztaty interaktywne dla dzieci i młodzieży szerzące wiedzę o archeologii i życiu codziennym w pradziejach i średniowieczu.

Ważne linki
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Przyrodnicze
Muzeum Człowieka
Muzeum Mineralogiczne
Muzeum Geologiczne

Aktualizacja strony: 27.06.2014 r. (c) Instytut Archeologii 2013 : e-mail